Cấp độ các item của nhân vật

Ngày đăng: 08/01/2021 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Chủng tộc Giáp trụ
Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 2: set Xương
Cấp 3: set Nhân sư
Cấp 4: set Ma Thuật
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 6: set Triệu Hồn
Cấp 7: set Ma Vương
Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)
Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 2: set Trâu Xanh
Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 4: set Hoả Long
Cấp 5: set Hắc Long , set Hắc Điểu
Cấp 6: set Phượng Hoàng
Cấp 7: set Thần Long
Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)
Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 4: set Kim Ngân
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Giai Nhân
Cấp 7: set Thánh Nữ
Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)
Đấu Sĩ Cấp 4: set Phong Vũ
Cấp 5: set Lôi Phong
Cấp 6: set Hỏa Thần
Cấp 7: set Cuồng Phong
Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 3: set Thiết Ma
Cấp 4: set Huyền Thiết
Cấp 5: set Hắc Vương
Cấp 6: set Hoàng Kim
Cấp 7: set Chí Tôn
Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)
Chủng tộc Vũ khí
Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Triệu Hồn
Cấp 6: Gậy Kundun
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ
Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)
VIP: Gậy Hỏa Long
Chiến Binh Cấp 2: Hỏa Đao, Khoái Đao
Cấp 3: Kiếm Điện
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
Cấp 5: Thiên Ma Kiếm, Đại Long Đao
Cấp 6: Cuồng Phong Đao, Ỷ Thiên Đao
Cấp 7: Vuốt Quỷ
Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)
VIP: Thiên Tử kiếm
Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 3: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh
Cấp 5: Cung Thiên Mệnh
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung
Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)
VIP: Nỏ Hỏa Long
Đấu Sĩ Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)
Chúa Tể Cấp 2: Trượng Chiến
Cấp 3: Trượng Thép
Cấp 4: Trượng Bóng Tối
Cấp 5: Trượng Kim Cương
Cấp 6: Trượng Tối Cao
Cấp 7: Trượng Đại Vương
Cấp 8: Trượng Thái Dương (380 Level)
VIP: Trượng Thiên Tử