Hướng dẫn làm nhiệm vụ 1 2 & 220

Ngày đăng: 07/01/2021 | Chuyên mục: Hướng dẫn


 

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 , 220

 

 

Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

 

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng – Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
– Phù Thủy thành Pháp Sư
– Tiên Nữ thành Thánh Nữ
– Thuật Sĩ thành Thuật Sư 

NPC Sevina tại Devias(183,31) 

Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 
 • – Giai đoạn 1:
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina                                

   Quyển Sách Đế Vương

  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia 
 • – Giai đoạn 2:
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
   • Chiến binh: Thanh gươm gãy
   • Phù thủy: Linh hồn phù thủy
   • Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ
   • Thuật sĩ: Con mắt Abyss
  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia

Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 – Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

 

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng – Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

– Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

– Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)

( Atlans 18,25 ) 

 • – Giai đoạn 1:
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon                       
  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia
 • – Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon                                       
  • + Nơi tìm:  Bán tại Bar Lorencia