Sự Kiện Đua Top Open Beta Máy Chủ Quyền Lực 13h00 23/1

Ngày đăng: 08/01/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


1. Đua Top Cao Thủ Tất Cả

Thời gian:🕐 Từ 23/1/2021 —> 23:59 3/2/2021

  • 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong bảng xếp hạng all sẽ nhận giải
  • 📢 Lưu Ý:  Nếu đồng Level 400 thì sẽ tính ai lên Level 400 trước nhất thì TOP trên.
TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 3 Lông Vũ 1
2 2 Lông Vũ 1
3 1 Lông Vũ 1

 

 

 

2. Đua Top Master

Thời gian:🕐 Từ 23/1/2021 —> 23:59 5/2/2021

  • Các nhân vật có số Level Master cao nhất ở mỗi bảng xếp hạng Master sẽ nhận giải
  • 📢 Lưu Ý:  Nếu đồng Level 400 thì sẽ tính thời gian ai lên Level  trước nhất thì TOP trên.
TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 1 Box Vũ khí rồng

500.000 Gcoin

1
2 1 Box Vũ Khí Rồng

200.000 Gcoin

1
3 200.000 Gcoin 1

 

 

 

3. Đua Top Chủng Tộc

Thời gian:🕐 Từ 23/1/2021 —> 23:59 8/2/2021

  • Các nhân vật có số lần Resets cao nhất ở bảng xếp hạng từng chủng tộc sẽ nhận TOP
  • 📢 Lưu Ý:  Nếu đồng Level 400 thì sẽ tính thời gian ai lên Level  trước nhất thì TOP trên.
  • Đổi giới tính sẽ bị loại trong đua top Chủng Tộc
TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option Tự Chọn

( Trao theo Chủng Tộc )

1
2  

200.000 Gcoin

1

 

4. Bang Hội Hùng Mạnh

Thời gian:🕐 Từ 23/1/2021 —> 23:59 10/2/2020

  • Điều kiện bang hội chỉ đc tối đa 40 thành viên
  • 📢 Lưu Ý:  Nếu đồng Tổng Reset của Bang hội  Thì sẽ tính tới Tổng Point của cả Bang Hội
TOP Phần Thưởng Bạc Số Lượng
1 1.000.000 Bạc
150B + 150S
20 Hộp Quà Trang Bị
10 Hộp Quà Vũ Khí
1
2 500.000 Bạc
50B + 50 Soul
10 Hộp Quà Trang Bị
5 Hộp Quà Vũ Khí
1